judo türkiye tekirdağ 59 deniz şilli nelda uğur şilli

 
Tekirdağ'da Judo Eğitimi
 
 
   
   
 

          Türkiye Judo Federasyonunun 2013 faaliyet programında yer alan ADAY HAKEMLİK ve 1.DAN KURSU 25-29 Eylül 2013 tarihleri arasında İlimizde açılacaktır.

JUDO HAKEMİ OLABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER .

1) Dilekçe

2) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

3) T.C.Nolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4) Yeni Çekilmiş, Sakalsız, Yüzünü Belirgin Şekilde Gösteren 2 Adet Vesikalık Fotoğraf.

5) En az Lise Mezunu olmak.

6) En az 1 inci DAN olmak.

7) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak.(2014’de 18-35 yaş arası planlanmaktadır)

8) Judo  yapmasına engel sağlık problemi ve beden arızası olmamak.z (Sağlık raporu)

9) Ceza kurulları tarafından 1 defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti        cezaları ile cezalandırılmamış olmak.(Gençlik ve Spor İl müdürlüğünden cezası yoktur yazısı)

10) Sabıka kaydı.

11) Kurs Ücreti (100 TL) Banka Dekontu

12) Branşındaki Kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, faal sporcu ve İl Temsilcisi olanlar

hakem kurslarına katılabilirler, ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

 

1. DAN İÇİN İSTENEN BELGELER ,

1.Sınava girecek kişilerin sahip oldukları mevcut kuşak kimlikleri

2.Sınav ücreti 1.DAN için 75 TL.olup Federasyonumuzun Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesindeki (Şube kodu:710) 6299166 no'lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4.Sınava girecekler; 1.DAN için Kahverengi Kuşak sahibi olup, 1 yıl beklemiş olmak ve 15 yaşından gün almış olmak şartı aranmaktadır.

5.3(üç) adet vesikalık ön cepheden çekilmiş fotoğraf,

6.Sınava katılacakların Kuşak Kimlik Kartları Federasyon onaylı olacaktır.

7.Başvuru dilekçesi(Aslı)

Önemli: Evrakları eksik olan katılımcılar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Katılımcıların Judogilerini getirmeleri zorunludur.

 NOT :Adaylar sınav ücretlerini, sınavın açılması kesinleştikten sonra yatıracaklardır.

 
 
 
 

I.J.F.   E.J.U.   G.S.G.M.   Türkiye Judo Federasyonu   Tekirdağ G.S.İ.M   Tekirdağ Belediye Başkanlığı