judo türkiye tekirdağ 59 deniz şilli nelda uğur şilli

 
Tekirdağ'da Judo Eğitimi
 
 
   
   
 

             1.DAN ve 2. DAN Siyah Kuşak kurs ve  sınavı yeterli başvuru sağlandığındın, 16 – 18 EYLÜL 2015 tarihleri arasında Tekirdağ’da yapılması kesinleşmiştir.

 

Sınavda Gerekli Evraklar :

1-Sınava girecek kişilerin sahip oldukları mevcut kuşak veya DAN kimlikleri (Asıl Belgeler)

2-Sınav ücretinin 1’inci DAN için 75,00 TL. ve 2’nci DAN için 100,00 TL olmak üzere, Federasyonumuzun Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesindeki (Şube Kodu:710)  6299166 no’lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4-Sınava girecekler; 1’inci DAN için Kahverengi Kuşak sahibi olup 1 yıl beklemiş olmak ve 15 yaşından gün almış olmak, 2’nci DAN için en az 2 yıl bekleme süresini doldurmuş olmak şartı aranmaktadır.

5-  3 (Üç) Adet vesikalık ön cepheden çekilmiş fotoğraf,

6- Sınava katılacakların Kuşak Kimlik Kartları Federasyon onaylı olacaktır.

7- Başvuru dilekçesi (Aslı)

 

Önemli: Evrakları eksik olan katılımcılar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

Katılımcıların BEYAZ Judogilerini getirmeleri gerekmektedir.

 
 
 
 

I.J.F.   E.J.U.   G.S.G.M.   Türkiye Judo Federasyonu   Tekirdağ G.S.İ.M   Tekirdağ Belediye Başkanlığı