judo türkiye tekirdağ 59 deniz şilli nelda uğur şilli

 
Tekirdağ'da Judo Eğitimi
 
 
   
   
 

JUDO NEDİR ?

     Judo, Yumuşaklik yolu’dur. JU’ nun içinde teknik ve fizik eğitimi vardır. Binlerce kez tekrarlanan teknikler refleks hale gelmedikçe kolay uygulanamaz. Judo’ da kaba kuvvete yer yoktur. DO, eğitimin tamamen felsefesidir. Ruh eğitimi içerir. Judo ustaları öğrencilerine, eğitim süresince doğruluk, nezaket, sabır, sevgi ve saygı kavramlarını anlatmaya ve benimsetmeye çalışır.Sporcusunun zekasını geliştirir ve kendi başına haraket etme yeteneklerini kazandırır. Böylece kendine güven, nefse hakimiyet ve konsantre olabilme duyguları gelişir. Judo’da beden ve ruh gelişimi beraberce ele alınır. Teknik çalışmalarda başlıca prensip “rakibe mukavvemet etmeme“ ve “kuvvete karşı koymamadır“. Bununla beraber bir çok fizik kurallarına dayanır. Bunlardan kaldıraç, merkezkaç kuvveti, moment gibi az kuvvetle çok iş yapma prensipileri vardır. Ama en önemlisi Denge bozma ve rakibin kuvvetinden yararlanma kurallarnı uygulamaktır. Judo’da şiddet yoktur. Bütün şiddet haraketleri kesinlikle yasaktır. Judoka, rakibini acı vererek değil, acı sınırına getirerek üstünlük sağlar.
     Judo eğitimi belirli bir sıra takip eder. Önce düşmeler ve alçak seviyeli düşüşlere dayalı atış teknikleri öğretilir. Daha sonraki zamanlarda, duruş, kumikata yakalama, vucut dönüşleri ve haraketleri öğretilir. İlerleyen zamanlarda ise denge bozma ile 4 ana prensibe dayalı atış şekilleri öğretilerek, iyi bir judo’cu olmanın ilk temelleri atılır.
 
AYIN SPORCULARI
  TEKIRDAG
 

Judo Yapmanın Yararları

 
 
 
 
 

I.J.F.   E.J.U.   G.S.G.M.   Türkiye Judo Federasyonu   Tekirdağ G.S.İ.M   Tekirdağ Belediye Başkanlığı